Филтър:

ЛИТЕРАТУРНИЯТ КАНОН И СЪВРЕМЕННИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ТРЯБВА ДА ВЪРВЯТ РЪКА ЗА РЪКА В УЧИЛИЩЕ

23 Apr, 2017

Литературният канон и съвременните произведения да вървят ръка за ръка в училище, да се развиват алтернативни подходи към произведенията, училищните библиотеки да се превърнат в привлекателни социални средища за младите хора – около тези препоръки се обединиха участниците в четвъртата дискусия от поредицата на Национален център за книгата – НДК в Годината на детската книга, която бе посветена на задължителната литература в училище.

ЗАРЕДИ ОЩЕ