Филтър:

ЗА ПО-ГОЛЯМА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДКРЕПА ЗА ПРЕВОДА НА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА АПЕЛИРАТ УЧАСТНИЦИТЕ В ДИСКУСИЯ НА НЦК

12 Feb, 2018

За по-голяма подкрепа и трайна ангажираност от страна на държавата в политиките и програмите в областта на превода на българска литература се обявиха участниците в поредната тематична дискусия, организирана от Национален център за книгата – НДК, която се проведе в Литературен клуб „Перото”. Те се обединиха около мнението, че всички добри практики, разработвани от фондации, неправителствени организации, от ентусиазма на преподаватели и преводачи, не могат да постигнат устойчивост без целенасочена държавна политика за подкрепа на превода на българска художествена литература на други езици.

ЗАРЕДИ ОЩЕ