Контакти

НЦК - Апликационна форма за Програма "Преводи"

НЦК - Апликационна форма за Програма "Българска книга"

Михаела Петрова

Ръководител на Националния център за книгата
E-mail: mpetrova@ndk.bg
Телефон: 029166411

Янислава Янева

Експерт - изследване на книгата
E-mail: yyaneva@ndk.bg
Телефон:029166411
E-mail: nbc@ndk.bg

За да се свържете с нас, моля попълнете автоматичната форма: