Контакти

НЦК - Апликационна форма за Програма "Преводи"

НЦК - Апликационна форма за Програма "Българска книга"


Михаела Петрова –
ръководител на Национален център за книгата – НДК
e-mail: mihaelapetrova@ndk.bg 
e-mail: nbc@ndk.bg 
Телефон: 02/ 916 6221