Контакти

НЦК - Апликационна форма за Програма "Преводи"

НЦК - Апликационна форма за Програма "Българска книга"

Михаела Петрова

Ръководител на Националния център за книгата
E-mail: mihaelapetrova@ndk.bg 
Телефон: 02916 6221

Янислава Янева

Експерт - изследване на книгата
E-mail: yyaneva@ndk.bg
Телефон:02916 6221
E-mail: nbc@ndk.bg