"Българска книга"Програмата предоставя възможност за спонсориране на качествени български художествени книги на дебютни и утвърдени автори на конкурсен принцип.

Могат да кандидатстват юридически лица, регистрирани като издатели в българската ISBN агенция, с издадени най-малко шест книги на български език.  
      
Подпомаганият тираж може бъде между 300 и 1200 бройки, меки корици, определен по заявка на издателя спрямо пазарния потенциал на книгата и одобрен от eкспертен съвет. В замяна на тази подкрепа, издателствата предоставят 20% от тиража на отпечатаната книга на НЦК.

За подпомагане може да кандидатстват само български издателства, сключили договор с автора. Програмата подпомага художествена литература от всички жанрове и форми от български съвременни автори. Програмата не подпомага нехудожествена литература.

Възможността за кандидатстване е отворена целогодишно. Експертният съвет оценява проектите веднъж месечно и обявява резултатите веднъж на всеки два месеца. Всяко издателство може да кандидатства неограничен брой пъти при условие, че предишният спечелен от него проект е реализиран и отчетен. Не могат да кандидатстват с нов проект издатели, които имат спечелен проект в процес на реализация.

Формулярите се подават в хартиен и електронен формат (CD) в деловодството на НДК. Кандидатурите се оценяват по техните достойнства и при изпълнение на следните критерии: спазени всички изисквания по формуляра, наличие на всички прикачени файлове, качество на текста на предложената книга, културна, литературна, художествена стойност, качествено изработена корица и добро графично оформление. Комисията оценява също издателството и капацитета му да реализира предложения проект по най-добрия начин, неговата финансова и идейна ангажираност с проекта и стратегията му за разпространение и реклама. Формулярът можете да изтеглите от файла: Формуляр.doc

Одобрените кандидати се задължават да поместят логото на НЦК и НДК на 2-ра страница на книгата със следния текст „Книгата се издава с подкрепата на Национален център за книгата към Национален дворец на културата”.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДАВАНЕ [1]:

1. Надлежно попълнен формуляр.
2. Бюджет на проекта с описание на заложените дейности.
3. Актуално състояние на фирмата
4. Удостоверение за липса на данъчни задължения
5. Текст на книгата PDF (редактиран, страниран, коригиран) 
6. Корица на книгата PDF / JPG
7. Копие от договор с автора [2]

[1]                 Всички документи се подават задължително на електронен носител CD. Допълнително на хартиен носител се подават документите по т. 1 и 2, разпечатани в 6 екземпляра.

[2]                 Или писмено съгласие от автора, че предоставя правата на издателството, в което да фигурират: авторски процент, минимален тираж, дата на сключване на договор и брой години  валидност на договорните отношения.

ПОДКРЕПЕНИ ПРОЕКТИ:

Български книги

„Жертви на любовта“, Елена Алексиева, изд. „Факел експрес”

„Вечерен трепет“ , Димитър Стоянов, изд. „Литературен форум”

„Ситно с клякане“, Костадин Костадинов, издателска къща „Труд”

"Сол, вода, звезди",  Деньо Денев, изд. "Захари Стоянов"

"Изгревът на буквите. Слово за Персиан от Бога кан на българите", Красимира Йончева, изд. "Ера"


„Точно време“ , Владимир Левчев, изд. „Ерго”

„Дом на вятъра“, Димитър Кабаков, „Издателско ателие Аб”

„Сезонът на Йоана“, Яница Радева, изд. „Хермес”

„Край до край“ , Стефан Стефанов, изд. „Колибри”

"Илийчо, Август и седемте джуджета", Сотир Гелев и Пенко Гелев, изд. „Ентусиаст”

„Историята на Глум“,  Васил Колев, изд. „Литературен форум’’

„Догонване на света“,  Марко Ганчев, изд. „Хермес”

"Илийчо, Август и Гергин", Сотир Гелев и Пенко Гелев, изд. "Ентусиаст"

„Това-онова“, Крум Ацев, Издателство за поезия „Да“
 
„Перлите на Ади Ландау“, Соня Тодорова, изд. Колибри

„Кронос-тоя нещастник!“ , Юлия Спиридонова,  ИК „Кръгозор“

„Отмъстителна поезия“ ,  Златна Костова, изд. „Блек Фламинго”

„Бяло сладко“ ,  Димитър Шумналиев, изд. „Колибри”

„Книга за ирониите и опрощенията“ , Цочо Бояджиев, Издателство за поезия "Да"
 
„Мъртвата пеперуда“ ,  Майя Динева, изд. „ Ерго”

„Любовни истории от Вавилонска библиотека“ , Валери Стефанов, изд. „Колибри”

"Много по-късно", Теодора Куцарова, Издателство за поезия "ДА"

"Чудо", Надя Захариева, изд. "Колибри"

"Моите красиви рога и аз Вундаба", Радостина Николова, изд. "Мотове"

"Български рози", Георги Тенев, изд. "Колибри"


„Съвременник”, гл. редактор Владимир Зарев, Издателска къща „Труд”

"Трансформации-скритото изкуство на Кристо и Жан-Клод", Зорница Кръчмарова, изд. "Колибри"

"Проект за прекрасен живот", Манол Глишев, изд. "Блек Фламинго"

"Другият сън", Владимир Полеганов, изд. "Колибри"

Подкрепени проекти в Програма "Преводи"

Author Title Translator Publisher Country
 Zachary Karabashliev  „18%  grey“  Ksenija Banovic  HЕНА СОМ  Croatia 
 Teodora Dimova “Mothers”  David Bernstein  Nakladatelství Petr Štengl  Czech Republic 
Tchavdar Moutafov     “The Dilettante“ Krassimir Kavaldjiev   Editionsle Soupirail  France
Vera Mutafchieva   „The Cem Affair”  Ksenija Banovic   Sandorf Publishing Croatia 
 Vera Mutafchieva „Alcibiades the Great“  Ksenija Banovic   Sandorf Publishing Croatia 
 Todor Todorov „Always the night“   Elvira Bormann-Nassonowa Gröbenwahn Verlag   Germany
 Georgi Gospodinov  „All turned moon“  Maria Giovanna Stojadinovic Geopoetika Publishing   Serbia
 Emiliya Dvoryanova  „Concerto for Sentence“ Elitza Kotzeva   Dalkey Archive Press  United Kingdom
 Kalin Terzijski  „Insanity” Viktoria Dimitrova Popova  INK PRESS  Germany 
Daria Karapetkova “The boot in Bulgarian
literary fashion”
Giuseppe Dell'Agata The Boot in Bulgarian
literary fashion
Italy
 Betti Fayon „The breathing hill”   Robert Alagozovski Goten Publishing  Macedonia 
 Milen Ruskov Thrown into Nature  Peter Krastev   Typotex Elektronikus
Kiadό Kft
Hungary