"Българска книга"Програмата предоставя възможност за спонсориране на качествени български художествени книги на дебютни и утвърдени автори на конкурсен принцип.

Могат да кандидатстват юридически лица, регистрирани като издатели в българската ISBN агенция, с издадени най-малко шест книги на български език.  

Подпомаганият тираж може бъде между 300 и 1200 бройки, меки корици, определен по заявка на издателя спрямо пазарния потенциал на книгата и одобрен от eкспертен съвет. В замяна на тази подкрепа, издателствата предоставят до 20% от тиража на отпечатаната книга на НЦК.

За подпомагане може да кандидатстват само български издателства, сключили договор с автора. Програмата подпомага художествена литература от всички жанрове и форми от български съвременни автори. Програмата не подпомага нехудожествена литература.

Възможността за кандидатстване е отворена целогодишно. Експертният съвет оценява проектите веднъж месечно и обявява резултатите веднъж на всеки два месеца. Всяко издателство може да кандидатства  два пъти годишно с различни автори. При одобрение е задължително да реализира и отчете проекта си. Не могат да кандидатстват с нов проект издатели, които имат спечелен проект в процес на реализация.

Формулярите се подават в хартиен и електронен формат (CD) в деловодството на НДК. Кандидатурите се оценяват по техните достойнства и при изпълнение на следните критерии: спазени всички изисквания по формуляра, наличие на всички прикачени файлове, качество на текста на предложената книга, културна, литературна, художествена стойност, качествено изработена корица и добро графично оформление. Комисията оценява също издателството и капацитета му да реализира предложения проект по най-добрия начин, неговата финансова и идейна ангажираност с проекта и стратегията му за разпространение и реклама. Формулярът можете да изтеглите от файла: Формуляр.doc

Одобрените кандидати се задължават да поместят логото на НЦК и НДК на 2-ра страница на книгата със следния текст „Книгата се издава с подкрепата на Национален център за книгата към Национален дворец на културата”.
 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДАВАНЕ [1]:

1. Надлежно попълнен формуляр.
2. Бюджет на проекта с описание на заложените дейности.
3. Актуално състояние на фирмата
4. Удостоверение за липса на данъчни задължения
5. Текст на книгата PDF (редактиран, страниран, коригиран) 
6. Корица на книгата PDF / JPG
7. Копие от договор с автора [2]


[1] Всички документи се подават задължително на електронен носител CD. Допълнително на хартиен носител се подават документите по т. 1 и 2, разпечатани в 6 екземпляра.
[2] Или писмено съгласие от автора, че предоставя правата на издателството, в което да фигурират: авторски процент, минимален тираж, дата на сключване на договор и брой години  валидност на договорните отношения.


ПОДКРЕПЕНИ ПРОЕКТИ:

Програма "Българска книга"

"Жертви на любовта", Елена Алексиева, изд. "Факел експрес"

"Вечерен трепет", Димитър Стоянов, изд. "Литературен форум"

"Ситно с клякане", Костадин Костадинов, издателска къща "Труд"

"Сол, вода, звезди",  Деньо Денев, изд. "Захари Стоянов"

"Изгревът на буквите. Слово за Персиан от Бога кан на българите", Красимира Йончева, изд. "Ера"

"Точно време", Владимир Левчев, изд. "Ерго"

"Дом на вятъра", Димитър Кабаков, "Издателско ателие Аб"

"Сезонът на Йоана", Яница Радева, изд. "Хермес"

"Край до край“ , Стефан Стефанов, изд. "Колибри"

"Илийчо, Август и седемте джуджета", Сотир Гелев и Пенко Гелев, изд. "Ентусиаст"

"Историята на Глум",Васил Колев, изд. "Литературен форум"

"Догонване на света",Марко Ганчев, изд. "Хермес"

"Илийчо, Август и Гергин", Сотир Гелев и Пенко Гелев, изд. "Ентусиаст"

"Това-онова", Крум Ацев, Издателство за поезия "Да"

"Перлите на Ади Ландау", Соня Тодорова, изд. "Колибри"

"Кронос-тоя нещастник!", Юлия Спиридонова,  ИК "Кръгозор"

"Отмъстителна поезия",  Златна Костова, изд. "Блек Фламинго"

"Бяло сладко",  Димитър Шумналиев, изд. "Колибри"

"Книга за ирониите и опрощенията", Цочо Бояджиев, Издателство за поезия "Да"

"Мъртвата пеперуда",  Майя Динева, изд. "Ерго"

"Любовни истории от Вавилонска библиотека", Валери Стефанов, изд. "Колибри"

"Много по-късно", Теодора Куцарова, Издателство за поезия "ДА"

"Чудо", Надя Захариева, изд. "Колибри"

"Моите красиви рога и аз Вундаба", Радостина Николова, изд. "Мотове"

"Български рози", Георги Тенев, изд. "Колибри"

"Съвременник”, гл. редактор Владимир Зарев, Издателска къща "Труд"

"Образи и отражения", Велислав Илиев, изд. "Колибри"

"Трансформации-скритото изкуство на Кристо и Жан-Клод", Зорница Кръчмарова, изд. "Колибри"

"Проект за прекрасен живот", Манол Глишев, изд. "Блек Фламинго"

"Другият сън", Владимир Полеганов, изд. "Колибри"


Програма "Преводи"

"18%  сиво", Захари Карабашлиев; превод: Ксения Банович; изд. "HЕНА СОМ", Хърватска
 
"Майки", Теодора Димова; превод: Давид Бернстайн; изд. "Nakladatelství Petr Štengl", Република Чехия
 
"Дилетант", Чавдар Мутафов; превод: Красимир Кавалджиев; изд. "Editionsle Soupirail", Франция
 
"Случаят Джем", Вера Мутафчиева; превод: Ксения Банович; изд. "Sandorf Publishing", Хърватска
 
"Алкивиад Велики", Вера Мутафчиева; превод: Ксения Банович; изд. "Sandorf Publishing", Хърватска
 
"Винаги нощта", Тодор Тодоров; превод: Елвира Борман – Насонова; изд. "Gröbenwahn Verlag", Германия
 
"Всичко стана луна", Георги Господинов; превод: Мария Йоана Стоядинович; изд. "Geopoetika Publishing", Сърбия
 
"Концерт на изречение", Емилия Дворянова; превод: Елица Коцева; изд."Dalkey Archive Press", Великобритания
 
"Лудост", Калин Терзийски; превод: Виктория Димитрова Попова; изд. "INK PRESS", Швейцария
 
"Ботуша в българската литературна мода", Дария Карапеткова; превод: Джудзепе дел Агата; изд: "The Boot in Bulgarian literary fashion", Италия
 
"Дишащият хълм", Бети Файон; превод: Роберт Алагозовски; изд. "Goten Publishing", Македония
 
"Захвърлени в природата", Милен Русков; превод: Петър Кръстев; изд. "Typotex Elektronikus Kiadό Kft", Унгария
 
"Физика на тъгата", Георги Господинов; превод: Хеле Далгор; изд. "Jensen & Delgaard i/s", Дания
 
"18% сиво", Захари Карабашлиев; превод: Катарина Седлакова, изд. "VSSS, s.r.o. (Publishing  House of Slovak Writers association)", Словакия