"Българска книга"Програмата предоставя възможност за спонсориране на качествени български художествени книги на дебютни и утвърдени автори на конкурсен принцип.

Могат да кандидатстват юридически лица, регистрирани като издатели в българската ISBN агенция, с издадени най-малко шест книги на български език.  
      
Подпомаганият тираж може бъде между 300 и 1200 бройки, меки корици, определен по заявка на издателя спрямо пазарния потенциал на книгата и одобрен от eкспертен съвет. В замяна на тази подкрепа, издателствата предоставят 20% от тиража на отпечатаната книга на НЦК.

За подпомагане може да кандидатстват само български издателства, сключили договор с автора. Програмата подпомага художествена литература от всички жанрове и форми от български съвременни автори. Програмата не подпомага нехудожествена литература.

Възможността за кандидатстване е отворена целогодишно. Експертният съвет оценява проектите веднъж месечно и обявява резултатите веднъж на всеки два месеца. Всяко издателство може да кандидатства неограничен брой пъти при условие, че предишният спечелен от него проект е реализиран и отчетен. Не могат да кандидатстват с нов проект издатели, които имат спечелен проект в процес на реализация.

Формулярите се подават в хартиен и електронен формат (CD) в деловодството на НДК. Кандидатурите се оценяват по техните достойнства и при изпълнение на следните критерии: спазени всички изисквания по формуляра, наличие на всички прикачени файлове, качество на текста на предложената книга, културна, литературна, художествена стойност, качествено изработена корица и добро графично оформление. Комисията оценява също издателството и капацитета му да реализира предложения проект по най-добрия начин, неговата финансова и идейна ангажираност с проекта и стратегията му за разпространение и реклама. Формулярът можете да изтеглите от файла: Формуляр.doc

Одобрените кандидати се задължават да поместят логото на НЦК и НДК на 2-ра страница на книгата със следния текст „Книгата се издава с подкрепата на Национален център за книгата към Национален дворец на културата”.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДАВАНЕ [1]:

1. Надлежно попълнен формуляр.
2. Бюджет на проекта с описание на заложените дейности.
3. Актуално състояние на фирмата
4. Удостоверение за липса на данъчни задължения
5. Текст на книгата PDF (редактиран, страниран, коригиран) 
6. Корица на книгата PDF / JPG
7. Копие от договор с автора [2]

[1]                 Всички документи се подават задължително на електронен носител CD. Допълнително на хартиен носител се подават документите по т. 1 и 2, разпечатани в 6 екземпляра.

[2]                 Или писмено съгласие от автора, че предоставя правата на издателството, в което да фигурират: авторски процент, минимален тираж, дата на сключване на договор и брой години  валидност на договорните отношения.

ПОДКРЕПЕНИ ПРОЕКТИ:

Български книги

„Жертви на любовта“, Елена Алексиева, изд. „Факел експрес”

„Вечерен трепет“ , Димитър Стоянов, изд. „Литературен форум”

„Ситно с клякане“, Костадин Костадинов, издателска къща „Труд”

"Сол, вода, звезди",  Деньо Денев, изд. "Захари Стоянов"

"Изгревът на буквите. Слово за Персиан от Бога кан на българите", Красимира Йончева, изд. "Ера"


„Точно време“ , Владимир Левчев, изд. „Ерго”

„Дом на вятъра“, Димитър Кабаков, „Издателско ателие Аб”

„Сезонът на Йоана“, Яница Радева, изд. „Хермес”

„Край до край“ , Стефан Стефанов, изд. „Колибри”

"Илийчо, Август и седемте джуджета", Сотир Гелев и Пенко Гелев, изд. „Ентусиаст”

„Историята на Глум“,  Васил Колев, изд. „Литературен форум’’

„Догонване на света“,  Марко Ганчев, изд. „Хермес”

"Илийчо, Август и Гергин", Сотир Гелев и Пенко Гелев, изд. "Ентусиаст"

„Това-онова“, Крум Ацев, Издателство за поезия „Да“
 
„Перлите на Ади Ландау“, Соня Тодорова, изд. Колибри

„Кронос-тоя нещастник!“ , Юлия Спиридонова,  ИК „Кръгозор“

„Отмъстителна поезия“ ,  Златна Костова, изд. „Блек Фламинго”

„Бяло сладко“ ,  Димитър Шумналиев, изд. „Колибри”

„Книга за ирониите и опрощенията“ , Цочо Бояджиев, Издателство за поезия "Да"
 
„Мъртвата пеперуда“ ,  Майя Динева, изд. „ Ерго”

„Любовни истории от Вавилонска библиотека“ , Валери Стефанов, изд. „Колибри”

"Много по-късно", Теодора Куцарова, Издателство за поезия "ДА"

"Чудо", Надя Захариева, изд. "Колибри"

"Моите красиви рога и аз Вундаба", Радостина Николова, изд. "Мотове"

"Български рози", Георги Тенев, изд. "Колибри"


„Съвременник” 1 бр./2015, гл. редактор Владимир Зарев, Издателска къща „Труд”

„Съвременник” 2 бр./2015, гл. редактор Владимир Зарев, Издателска къща „Труд”

„Съвременник” 3 бр./2015, гл. редактор Владимир Зарев, Издателска къща „Труд”

„Съвременник” 4 бр./2015, гл. редактор Владимир Зарев, Издателска къща „Труд”

„Съвременник” 1 бр./2016,гл. редактор Владимир Зарев, Издателска къща „Труд”

„Съвременник” 2 бр./2016,гл. редактор Владимир Зарев, Издателска къща „Труд”