Уважаеми колеги и филмопроизводители,

Можете да намерите регламента за финансиране на филми от страна на НДК, изтегляйки текстовия файл pravilnik co-production.doc.

 

Процедурата е следната:

Стъпка 1. Изпращате по мейл (filmproduction@ndk.bg) изисканите в
електронен варинат документи на филма.

Стъпка 2. След това заповядайте в основната сграда на НДК, вход А3, за да получите входящ номер в "Секретариат и административно обслужване".

Служителите от Охраната на входа ще Ви упътят и ще ви съдействат.

Стъпка 3. Първата страница от Заявлението се попълва и разпечатва в два екземпляра, тъй като едното копие ще остане за Вас с входящ номер на проекта.

Срок за подаване на заявленията на хартиен носител - 31.07.2015 до 17:00 ч.

Дата за известяване на подкрепените проекти - 20.08.2015

За повече информация:

Пламена Гиргинова

специалист "Продуцентски център"

тел: 0882829049, filmproduction@ndk.bg "